Tag: chọn màu sơn

Hướng dẫn các bước tự sơn nhà

Hướng dẫn các bước tự sơn nhà

1. Kiểm tra điều kiện về môi trường

– Nhiệt độ
– Môi trường < 50C
– Bề mặt sơn < 600C
– Độ ẩm
– Không khí < 850C
– Không sơn trong các điều kiện: gió mạnh, bụi, mưa

Hướng dẫn các bước tự sơn nhà

Hướng dẫn các bước tự sơn nhà

2. Kiểm tra về an toàn lao động
– Quần áo, giầy, dép, mũ
– Dây an toàn
– Kính, mặt nạ phòng độc
– Kiểm tra hệ thống giáo
– Điều kiện thông gió
– Hệ thống chiếu sáng

3. Nghiên cứu kỹ tài liệu kỹ thuật sơn
– Chuẩn bị bề mặt được sơn
– Tên và chủng loại sơn: sơn nước, sơn dầu
– Số lớp sơn
– Khu vực cần được sơn

4. Kiểm tra bề mặt trước khi sơn
– Làm sạch bề mặt được sơn
– Chuẩn bị kỹ dụng cụ sơn
– Kiểm tra độ ẩm: tường < 6%, gỗ < 10%
– Kiểm tra nồng độ kiềm
– Sơn ngay sau khi đã vệ sinh không để quá 6g

5. Pha trộn sơn

– Kiểm tra chủng loại sơn
– Kiểm tra dung môi pha sơn: nước hoạt dung môi, tỷ lệ pha trộn
– Trộn sơn bằng máy
– Tỷ lệ pha trộn giữa các thành phần (sơn 2 thành phần)

6. Tiến hành sơn

– Kiểm tra màu hoa văn
– Kiểm tra độ dày màng sơn
– Sửa lại các lỗi sơn
– Đảm bảo thời gian khô của sơn với từng loại sơn

7. Kiểm tra bề mặt sơn hoàn thiện
– Kiểm tra màu hoa văn
– Kiểm tra độ dày màng sơn
– Sửa lại các lỗi sơn
– Đảm bảo thời gian khô của sơn với từng loại sơn